Opinnäytetyö: Stipendi 1000€

TAMKin tukisäätiöllä oli haku tutkimus- ja kehitysapurahoista tammikuussa 2016. Metsän koulutus jätti hakemuksen ”Metsäalan digitaaliset oppimateriaalit”, johon koottiin aiheiksi useampi keskusteluissa ollut oppimateriaalien kehittämiseen liittyvä aihe. Nuo hakemuksessa mainitut aiheet on viestin lopussa.

Tukisäätiön hallitus myönsi rahoitusta niin, että se antaa mahdollisuuden palkata 6 opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä (tai projektiopintoa). Jokaiselle opiskelijalle on varattuna 1000 € stipendi.

Metsäalan digitaaliset oppimisympäristöt

 Metsäpelit: Selvittää ja määritellä metsäisen tiedon (mm. puumallit, maaston korkeusmallit, maaperän ominaisuudet) visualisointivaihtoehdot, peliteknologioiden käytön mahdollisuudet oppimateriaalien tuottamisessa, ja toteuttaa määriteltyjä esimerkkiaineistoja määritellyistä tietoelementeistä, joita voidaan käyttää osana erilaisia oppimisympäristöjä ja -pelejä.

Tekijöinä metsän ja tietojenkäsittelyn (pelituotanto) opiskelijat (2).

Aiheista opiskelijat tekevät opinnäytetyöt.

 

Digimetsä: Selvittää panoraamakuvien ja niiden avulla toteutettujen oppimateriaalien kehitystarpeet, ja kehittää olemassa olevia materiaaleja opiskelijan näkökulmasta. Lähtökohtana on JJ-Net Oy:n kehittämät työvälineet ja tähän mennessä syntyneet oppimateriaalit. Hankkeessa opiskelijat testaavat nykyisiä tehtäviä, selvittävät kehitystarpeita sekä kehittävät työvälineitä digiympäristöjen tuottamiseen. Lisäksi selvitetään 3D – videokuvan mahdollisuuksia oppimateriaalin tuottamisessa (kuvaus ja digitointi).

Tekijöinä 2-3 opiskelijaa niistä koulutusohjelmista, joissa on käytössä panoraamakuviin perustuvia oppimateriaaleja (sosiaali- ja terveys, metsätalous tai biotuote-ja prosessitekniikka), sekä mediatuotannon koulutuksesta (videokuvien käyttö).

Aiheista opiskelijat tekevät opinnäytetyöt.

 

Metsien virtualisointi: Selvittää millaisia hankkeita Suomessa ja muualla maailmassa on toteutettu ja menossa metsien virtualisoinnista sekä mitä pedagogisia menetelmiä näissä on käytetty. Tavoitteena on saada kerättyä malliesimerkkejä hyvästä pedagogiikasta verkkomateriaaleissa.

Tekijöinä metsäopiskelija ja TAOKKin opiskelija, tai TAMKiin kv – vaihtoon tullut opiskelija.

Aiheesta opiskelijat tekevät projektityön (tai kehittämistehtävän/opinnäytetyön).

 

Metsä-MOOC: Selvitetään millaisia MOOC-kursseja ja verkkomateriaaleja on metsäalan koulutukseen tarjolla Suomessa ja maailmalla. Erityisesti näkökulmana on metsänomistajille tarjottava koulutus- ja muut lyhytkurssit. Selvityksen jälkeen laaditaan markkinointitutkimus asiakaskohderyhmän koulutustarpeista, etenkin verkkototeutuksien (MOOC) osalta.

Tekijöinä metsäopiskelija ja/tai liiketalouden opiskelija.

Aiheesta opiskelija tekee opinnäytetyön.

 

Digitalisaatio metsätaloudessa: Selvittää erilaisten aineistojen yhteiskäytön mahdollisuudet, rajapintojen yhdenmukaisuus ja käytettävät Open – source ohjelmistot, joilla erilaisia aineistoja (laserkeilausaineistot, kartta-aineistot, maaperä) voisi yhdistää ja muokata. Lisäksi selvitetään millainen käyttöliittymän tulisi olla, jotta eri aineistojen voisi esittää ja käyttää osana opetusta. Yhtenä mahdollisuutena on käyttää ja jatkokehittää Hammer-hankkeessa kehitettyä Marteloscope-alustaa.

Tekijöinä tietojenkäsittelyn ja metsän opiskelijat.

Aiheista opiskelijat tekevät opinnäytetyöt.

Osa-alue liittyy Hammer ja suunniteltuun Metsäpelit -hankkeisiin.

Asiasta kiinnostuneet opiskelijat voivat kysyä lisätietoja Jukalta (jukka.tohu@tamk.fi) tai Mannelta (manne.viljamaa@tamk.fi). Tavoite on saada opinnäytetyöt alkamaan tämän kevään aikana.

(osa jo maaliskuussa).

Ilmoittautuminen tekijäksi tulee tehdä s-postilla Jukalle ja Mannelle. Ilmoituksessa tulee kertoa mikä aihealue erityisesti kiinnostaa. Ilmoittautumiset maaliskuun aikana.

Valinnan perusteena käytetään mm. ennakko-osaamista aihepiiristä ja opintomenestystä.

 

Comments are closed.

Recent Posts

Categories

Info

Copyright © 2020 Todo

Powered by WordPress and Apply Media