Projekti: MOOC-kurssin toteuttaminen (kesä)

Projekti: MOOC-kurssin toteuttaminen TAMKin kurssitarjontaan (MOOC = Massive Omoocpen Online Course)

Ajankohta: 4. periodi ja kesä, projektiryhmän luoman aikataulun mukaisesti.Projekti käynnistyy heti, kun sopiva ryhmä löytyy.

Laajuus: lähtökohtaisesti 6 op (vastaa n. 1 kk täyttä työkuormaa, voidaan jakaa pidemmälle ajalle), mikäli projekti laajenee ja työmäärä kasvaa, voidaan laajuutta tarkastella uudestaan.

Kenelle: Haetaan 2-3 hengen projektiryhmää, joka sitoutuu toteuttamaan projektin 4. periodin ja kesän aikana. Esitietovaatimuksena tulee olla hyvät tietotekniset valmiudet sekä innostuminen kurssin aiheesta ja toteuttamisesta. Eduksi katsotaan sujuva englanninkielen käyttö mutta se ei ole välttämätöntä projektiin osallistumiselle.

Mitä saat: Mahdollisuuden luoda moderni oppimiskokemus lukuisille opiskelijoille, kokemusta modernin mooc-alusta toiminnasta, pedagogista osaamista verkko-oppimisesta, teknisiä taitoja verkkomateriaalien tuottamisesta sekä virtuaalisten tiimityövälineiden käytöstä. Ja tietysti myös opintopisteitä.

MOOC-kurssin aihe: Kurssi tulee täydentämään jo olemassa olevaa MOOC-kurssia Virtual Teamwork käsittelemällä konkreettisella tasolla em. kurssin esiin tuomia tiimityöskentelyn virtuaalisia apuvälineitä.

Muuta: Toimeksiantajana on tikon opettaja Ville Haapakangas. Hän myös ohjaa ryhmän toimintaa. Tämän lisäksi ryhmää sparraa Floworks, josta projektiryhmälle saadaan myös sopivat laitteet ja oma tila. Floworks tulee toimimaan projektissa myös asiakkaan roolissa. Projektiryhmää saatetaan myöhemmässä vaiheessa täydentää 1-2 toisen koulutusohjelman opiskelijalla (jos tämä katsotaan tarpeelliseksi).

Hakemukset: Sähköpostilla vapaamuotoinen “ilmoittautuminen” yhteyshenkilölle. Voit koota valmiin ryhmän ja ilmoittautua ryhmänä tai ilmoittautua yksilönä halukkuutesi osallistua ryhmään. Kerro viestissä lyhyesti miksi haluaisit projektiin osallistua ja millainen karkea aikataulu olisi sinulle sopivin.

Projekti käynnistyy heti, kun sopiva ryhmä saadaan kasaan. Nopeat syö hitaat ja innokkaat uneliaat.

Lisätietoja/yhteyshenkilö: ville.haapakangas@tamk.fi

Comments are closed.

Recent Posts

Categories

Info

Copyright © 2020 Todo

Powered by WordPress and Apply Media