Harjoittelupaikka Metsäkeskuksessa

Metsäkeskuksen hanketoiminnassa Tampereella olisi tarvetta osaavalle henkilölle.
Tehtävät liittyvät Metsäkeskuksen energia-, logistiikka- ja koulutushankkeisiin.
Hankkeiden viestintä ja tiedonjalostaminen kohderyhmille tarjottavaan muotoon vaatii tiedon keräämistä, analysointia sekä  visualisointia.
 
Käytössämme olevia tekniikoita, joista edellytämme osaamista;
–          nettisivuston päivitys ja ylläpito – WordPress, Joomla
–          taulukkopohjaisen datan visualisointi – Excel, Microsoft BI, ym. vastaava
–          paikkatieto – GoogleMaps, ArgGis
 
Osaaminen, josta on hyötyä tehtävien hoidossa
–          uusiutuva- ja bioenergia
–          metsäbiotalous
–          metsävaratieto
–          esiintymis- ja viestintätaidot
 
Mikko Tilvis
Projektipäällikkö
050 327 0950

Comments are closed.

Recent Posts

Categories

Info

Copyright © 2020 Todo

Powered by WordPress and Apply Media